SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19) DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ X

Szanowni Państwo,

Zmiana godzin pracy:

SALON:
Samochody nowe – Pn-Pt 9:00-17:00, Sob NIECZYNNE
Samochody używane- Pn-Pt 9:00-17:00, Sob 9:00- 15:00

SERWIS:
Pn-Pt 8:00-16:00, Sob NIECZYNNE

Informacja:

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń transakcji, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Lion Motors sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 34. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: lionmotors.pl .
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do Peugeot Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa i Automobiles Peugeot S.A., 75 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Peugeot i z nią współpracującym oraz do PGA Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy PGA Polska, a także do zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora w związku z wykonaniem umowy do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Szwajcaria, do Emil Frey AG, adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i spółek z Grupy Emil Frey. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).
 5. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: iod@lionmotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6 1 lit. b) Rozporządzenia;
  • prowadzenia badań satysfakcji klienta, kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, a także prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 1 lit. f) Rozporządzenia – tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych zgodnie z punktem (47) Preambuły Rozporządzenia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 1 lit. f) Rozporządzenia;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6 1 lit. c) Rozporządzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana – jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na innej podstawie.
 8. Przysługuje Pani/Panu:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
  • Pisemnie na adres: Lion Motors sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
  • Mailowo na adres osobowe@lionmotors.pl .
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Polityka prywatności Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij